"Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia." Janusz Korczak

"Nigdy nie pomagaj dziecku przy ćwiczeniu, jeśli czuje, że jest w stanie wykonać je samodzielnie" Maria Montessori

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. " Janusz Korczakczwartek, 14 kwietnia 2011

Pierwszy krok w blogowym świecie - El primer paso en el mundo de los blogs

Pomysł pisania tego blogu przyszedł mi do głowy, gdy zdałam sobie sprawę z tego, iż pomimo najlepszych chęci zapamiętania tego wszystkiego, co robimy z Gabisiem, wiele chwil jednak ucieka z pamięci z niesamowitą szybkością wiosennych chmur popychanych montrealskim wiatrem. Ale ja nie chę je stracić. Dodam więcej, chcę, aby mój syn pewnego pięknego dnia sam mógł je sobie przypomnieć spoglądając wstecz na tą naszą małą kronikę. Jako, że jestem nauczycielką języków obcych, ważny jest dla mnie aspekt edukacyjny zawarty w naszych zajęciach, w szczególności nauka mojego języka ojczystego, czyli polskiego. Blog ten będę pisała więc najpierw po polsku, ale również i po hiszpańsku dla mojej meksykańskiej rodziny. Będę wdzięczna za konstruktywne komentarze. Dziękuję. Pani Tanguera ;-)

La idea de escribir ese blog me vino a la mente cuando me dí cuenta que a pesar de las mejores intenciones de recordar todo lo que hacemos con Gabi, es decir su desarollo, aprendizaje, visitas, muchos de esos momentos se esfuman de la memoria con la increíble velocidad de unas nubes primaverales empujadas por el viento montrealense. Pero yo no quiero perderlos. Es más, quiero guardarlos aquí para que un día de estos mi hijo pueda recordarlos también. Siendo yo misma maestra de idiomas, me es importante incluir en nuestras actividades el aspecto educativo, sobre todo en lo que concierne el aprendizaje de mi idioma natal, el polaco. Po esa razón, voy a escribir ese blog primero en polaco pero después también en español para mi familia mexicana. Se agradecen comentarios constructivos. Gracias. Pani Tanguera ;-)

Brak komentarzy: